LS Kancelaria Prawa Patentowego i Autorskiego w Warszawie

Od dwudziestu pięciu lat zapewniamy setkom firm uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez prawną ochronę ich własności przemysłowej i intelektualnej. Kancelaria LS została założona w 1992 roku. Posiadamy wieloletnie doświadczenie jeśli chodzi o prawo patentowe i autorskie w przemyśle, budownictwie, nieruchomościach, bankowości i w projektowaniu inwestycyjnym. Naszym klientom oferujemy wszechstronną pomoc prawną w uzyskiwaniu ochrony patentowej i autorskiej. Reprezentujemy klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP i urzędami europejskimi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i gospodarczymi. Oferujemy specjalny system ochrony dóbr intelektualnych, np. niechronionych rozwiązań technicznych, utworów prawa autorskiego, know-how. Zapraszamy!

Ochrona patentowa

box1

Przygotowujemy dla Państwa dokumentację niezbędną do uzyskania patentu poprzez zgłoszenie wynalazku.

Ochrona autorska

box1

Wykonamy opinie prawne w sprawach z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych.

Reprezentacja przed sądami

box1

Mamy duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed Urzędem Patentowym oraz WSA, NSA i sądami gospodarczymi.

Opinie i porady

box1

Oferujemy opinie i porady prawne podczas spotkania, a także w czasie rozmowy telefonicznej